CBS De Rank

Leden

MR-leden stellen zich voor

Oudergeledingen

Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet en spreek een van de MR leden aan of stuur een mail naar mr@cbs-de-rank.net

Ik ben Janine Peters (voorzitter) en ik ben sinds januari 2018 lid van de MR. Ik ben getrouwd met Herman Peters, wellicht een bekende voor de Koudekerkers onder ons. Ik ben de moeder van Jim, die nu op de middelbare school zit en van Iris uit groep 7. Ik vind het leuk om me te verdiepen in mensen, buurten, verenigingen en stichtingen die deel uitmaken van mijn leven. Hierin kijk ik vooral hoe ik een bijdrage zou kunnen leveren ter verbetering.  Zo heb ik  samen met anderen een buurtpreventieproject opgestart in de Ridderhoflaan, ben ik vertrouwenspersoon van de gym- en volleybalvereniging Aspasia en ben ik back-up coach van het voetbalteam van Jim. Ik weet wel het een en ander van coachen, maar ik weet vrij weinig van voetbal, dus gelukkig heb ik pas 1 keer in actie hoeven komen hierbij.

Ik vind het leuk om plannen ter verbetering te bespreken, om hierin kritisch te kijken naar de methode, het verwachte eindresultaat en om dit te evalueren. Ik hou van doorpakken, concrete afspraken en soms buiten de gebaande paden om te gaan. Ik hoop dat ik in de MR hierdoor een goede bijdrage kan leveren.

---------Mijn naam is Jalke Kennis- van der Linden, moeder van Tim en Anna, en gelukkig in mijn huwelijk met Patrick. 
Zelf ben ik voltijd werkzaam als Consultant/ Project/Deployment manager bij integratieprojecten van systemen ter bevordering van de digitale marketing bij diverse klanten/ bedrijven. 
Hierbij werk ik veel samen met verschillende belanghebbenden met eigen agenda's en probeer ik hierin harmonie te bewerkstelligen met duidelijke doelen en waarde voorop.
Ik ben sinds November 2022 in de MR gestapt omdat ik graag wil bijdragen in onderwerpen omtrent het beleid en de kwaliteit van lesgeven op de basisschool voor de kinderen in Koudekerk. 
Ik hoop mijn kennis op het gebied van change management, stakeholder management en digitale marketing toe te kunnen passen om te blijven focussen op de doelstelling, visie en uitvoer in kwaliteit op lange termijn en wil meedenken hoe we hierin kunnen blijven innoveren en toekomstbestendig zijn
-----------

Mijn naam is Leonie van Wieringen, moeder van Daniël (groep 3) en Phileine (groep 1/2a). In juli 2019 ben ik met mijn gezin in Koudekerk aan den Rijn komen wonen, zelf ben ik opgegroeid in Hazerswoude.

Sinds augustus 2020 zit Daniël op De Rank.

Zelf ben ik werkzaam als docent binnen het mbo-onderwijs. Hierbij geef ik voornamelijk de vakken: Algemeen rekenen en Medisch rekenen (voor verzorgende en verpleegkundige i.o.) en heb ik verschillende taken zoals planning/roostering/ coördinatie rond generieke vakken en ben verantwoordelijk voor de Planning en Control binnen de locatie.
Zelf weet ik vanuit het onderwijs hoe belangrijk het is om vanuit meerdere kanten naar de vorm en kwaliteit van onderwijs te kijken. Binnen mijn werk hebben wij, dan wel, meestal te maken met de visie en mening van de volwassen student, soms met ouders, maar vooral ook ons docententeam.

Binnen de MR  van De Rank wil ik graag mijn steentje bijdrage tot bewaken/verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de vraagstukken die hierbij horen. En mijn visie/mening als ouder hierin gebruiken.

Ik vind het van belang dat de leerling zich op zijn/haar plek voelt, gezien wordt en veilig voelt, binnen deze belangrijke fase in hun leventjes. Als MR lid wil ik mijn kritisch blik gebruiken om, mede name u, de kwaliteit te 'vragen' die wij willen voor ons dierbaarste bezit.

Personeelsgeledingen

Mijn naam is Marlies Tersteeg (secretaris). Ik ben getrouwd met Gonzalo en samen hebben wij 2 dochters, Noa en Dana. Beide kinderen zitten op de basisschool. Dit schooljaar ben ik samen met Wytske leerkracht van groep 1/2 b. Ook ben ik coördinator van de onderbouw. Ik ben sinds schooljaar 2016-2017 lid van de MR. Ik vind het belangrijk om samen met ouders in de MR mee te denken over het beleid bij ons op school.


 Wessel Roos
Ik ben fultime leerkracht van groep 4 en zit namens het team in de medezeggenschapsraat. Ik woon in Leiden. Mijn hobby's zijn sporten, koken en reizen.

 

 

 

Mijn naam is Geerte Snoek. Ik sta fulltime voor groep 1/2 Ik woon in Leiden en sport graag.Dit jaar start ik in de MR. Een mooie uitdaging om ook op deze manier mee te denken over het onderwijs voor "onze kinderen" op De Rank. Samen met collega's en ouders. 

 


 

2024 CBS De Rank

Powered by BasisOnline