Welkom op onze site

KBW uitnodiging

Rank facebookpagina
Groepen
Nieuws

De ouderbijdrage kunt u overmaken naar IBAN nr. NL75INGB0009014529 t.n.v. Ouderraad De Rank. o.v.v. naam en groep van het kind

De kalender vindt u in het ouderportaal onder ‘activiteiten’.

De nieuwe schoolgids komt in de loop van oktober op de site.