Sinterklaasfeest!

Kijk voor meer Sintfoto’s op de fotopagina. Weet u  het wachtwoord niet, vraag dit dan bij de leerkracht van uw kind!

Sintcircuit middenbouw