Onze Facebook pagina
Nieuws

Op 25 en 27 november zijn er spreekavonden. Uitnodigingen zijn verstuurd maar dag en tijd staat ook in het ouderportaal van Parnassys.

De ouderbijdrage kunt u overmaken naar IBAN nr. NL75INGB0009014529 t.n.v. Ouderraad De Rank. o.v.v. naam en groep van het kind

De kalender vindt u in het ouderportaal onder 'activiteiten'.