DaVinci – Samen op de wereld

In de middenbouw werken we nu aan thema 2 van DaVinci: ‘Samen op de wereld’.
Deze les ging over huisdieren en reptielen. We hebben er veel over geleerd!
Daarna hebben we allemaal een reptiel gemaakt van klei.