Menu +

Hoofdluis

Het systeem wat we hadden om hoofdluis “het hoofd te bieden” werkte niet meer zo goed. Beide ouders werken vaak en om dan een dag af te spreken waarop iedereen kan om de hele school te controleren valt niet mee.

We willen nu gaan werken met 1 á 2 ouders per klas, die vast díe groep (in overleg met de leerkracht) controleert na iedere vakantie en zo nodig.

Als dat rond is zullen we op deze pagina meer duidelijkheid geven.

Aanmelden hiervoor kan bij de leerkracht of bij Els.