Menu +

We zijn veel bezig met Nieuwsbegrip. Nu is het zo dat de kinderen thuis ook kunnen inloggen!

Misschien leuk om eens te doen…

www.nieuwsbegrip.nl en dan klikken op Log in (rechtsboven).

De kinderen weten zelf hun gebruikersnaam en wachtwoord!

Let op: de kinderen mogen alleen oefenen uit het archief! 


 


Voor we de tekst van Nieuwsbegrip gaan lezen, proberen we met elkaar te voorspellen waar de tekst over zal gaan.

We doen dit met behulp van het digibord. Hier komt de tekst dan vaag op te staan, je ziet ook de plaatjes niet.
Één voor één kun je dan iets aanklikken: de titel, de kopjes en de plaatjes…
Dan gaan we bedenken: waar zal het dit keer over gaan?
Tim en Julia hebben dit de afgelopen twee weken voor de klas gedaan.
Eerst deed de juf dit, maar nu is er steeds iemand uit de klas aan de beurt die dit mag doen.
Diegene denkt dan ook hardop na.
Bijvoorbeeld: ‘Ik zie het Nederlands Elftal op het plaatje, ik denk dus dat het gaat over…..’

Voorspellen 
Voorspellen is een strategie die op verschillende momenten voor, tijdens en na het lezen 
van een tekst wordt uitgevoerd. Voorafgaand aan het lezen oriënteren de leerlingen zich 
op de tekst. Aan de hand van de uiterlijke kenmerken van een tekst vormen de 
leerlingen zich een beeld van het onderwerp en kunnen zij nagaan wat ze hierover al 
weten. Het voorspellen kan ook betrekking hebben op een alinea of het verloop van een 
tekst. Na het lezen van (een deel van) de tekst controleren de leerlingen hun 
voorspelling(en).