Menu +

Ga terug naar de pagina van groep 8

Rekenen ( Alles Telt)

Blok 1

Nieuwe stof:

 • uitkomsten van vermenigvuldigingen schatten
 • cijferend vermenigvuldigen
 • kommagetallen plaatsen op de getallenlijn tot 6
 • procenten op procentenbalk kleuren en cm berekenen
 • omtrek en middellijn van een cirkel
 • omtrek en oppervlakte
 • oppervlakte en geld
 • oppervlakte berekenen met kommagetallen
 • de oppervlakte van vertrekken bepalen
 • oppervlakte berekenen met kommagetallen
 • inhoud uitrekenen
 • percentages van geldbedragen
 • de 1%-regel; overige percentages uitrekenen met de rekenmachine
 • relatie tussen procenten en breuken
 • afstanden in m en km
 • breuken en verhoudingen
 • de notatievorm  breuk als deel van een geheel
 • procenten in toepassingen
 • relatie tussen eenvoudige procenten en breuken
 • percentages intekenen in cirkel diagram
 • breuken omzetten in kommagetallen
 • het onderscheid tussen verschillende inhoudsmaten begrijpen
 • inhoudsmaten herleiden

 

Spelling

 

Taal