Over de rekenmethode Alles telt

Alles telt is een rekenmethode voor het basisonderwijs, van groep 1 tot en met 8. Alles telt geef de leerlingen een stevige basis mee en haalt het beste rekenresultaat uit élke leerling.
 

 Optimale differentiatie

Alles telt is zo opgezet dat je optimaal kan differentiëren. De rekenmethode biedt daarvoor drie heldere leerroutes in het basismateriaal: minimum, regulier en plus. Je leerlingen kunnen zo hun  eigen leerroute volgen door een herkenbare aanduiding van de moeilijkheidsgraad bij elke opgave. De adaptieve toets- en oefensoftware is op maat voor iedere leerling.

Daarnaast staan groeps- en handelingsplannen klaar die gebaseerd zijn op de toetsresultaten. In het groepsplan zijn de leerlingen per niveau ingedeeld met bijbehorende lessen en materialen. In het handelingsplan zie je welke stof en aandacht de individuele leerling nodig heeft. De extra tips in de handleiding – waaronder taaltips voor de leestaalzwakke leerlingen – ondersteunen je optimaal.

Differentiatie in de materialen:

  • heldere leerroutes in het basismateriaal op drie niveaus
  • een plusschrift boven op het werkschrift voor zeer goede rekenaars (groep 3 t/m 8)
  • een maatschrift voor zwakke rekenaars, die het werkschrift vervangt (groep 3 t/m 8)
  • toets- en oefensoftware op maat
  • extra opdrachten op drie niveaus voor snelle rekenaars

Structureel herhalen en onderhouden

Elke les start met 5 à 10 minuten hoofdrekenen. Ook doen de leerlingen elke les herhalingsopgaven. Elke vijfde les is uitsluitend bedoeld voor oefenen en herhalen. Je leerlingen kunnen zelf aan de slag met de oefensoftware. Ze oefenen in duo´s met Kwismeester waarbij de ene leerling de vraag stelt de ander het antwoord geeft.