Menu +

Hoofdluis

Na elke vakantie worden alle groepen op hoofdluis en/of neten gecontroleerd. Deze data zijn terug te vinden op de jaarkalender. Wordt er bij een kind hoofdluis ontdekt, dan wordt dit doorgegeven aan de leerkracht. De leerkracht  neemt contact op met de desbetreffende ouders / verzorgers.

Twee weken na de melding van hoofdluis, wordt er een na-controle gedaan om er zeker van te zijn dat de hoofdluis weg is. Het is heel belangrijk dat u thuis regelmatig uw kind op hoofdluis controleert!

Mocht u thuis ontdekken dat uw kind hoofdluis heeft, meld dit bij de leerkracht zodat er een extra luizencontrole kan plaatsvinden.

 

  • De luizenmoeder geeft aan de leerkracht door of, en zo ja bij welk kind, er luizen/neten zijn geconstateerd.
  • Leerkracht belt ouders.
  • De luizencommissie geeft ook aan  Hanneke door of, en zo ja in welke groep(en), er luizen/neten zijn geconstateerd.
  • Hanneke  zorgt ervoor dat er een  brief uitgaat naar de ouders van de desbetreffende bouwen.