Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een bijdrage die vrijwillig, maar heel belangrijk is. Hiermee betalen wij de kosten die niet door de overheid gedekt worden, denk bijv. aan alle feestelijkheden die we in een schooljaar tegenkomen. De ouderbijdrage bedraagt 25 euro per kind met een maximum van 75 euro per gezin.
Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen vragen wij € 12,50 en voor kinderen die instromen na 31 maart hoeft voor dat schooljaar geen ouderbijdrage betaald te worden.
Wij innen voor de groepen 3 t/m 7 de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage in één keer, voor groep 8 de ouderbijdrage en kampgeld en voor de groepen 1 en 2  staat er een factuur van 25 euro ouderbijdrage in het ouderportaal. Eventueel kan er in delen betaald worden.

De kosten voor een eventueel kleuterfeest  worden op een ander moment in rekening gebracht.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer :
NL75 INGB 0009 0145 29
t.n.v. Ouderraad De Rank
o.v.v. naam en groep van uw kind
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

  • Linda van Staveren, penningmeester van de Ouderraad: or@cbs-de-rank.net of 
  • Hanneke Roosenbrand, namens het team: h.roosenbrand@cbs-de-rank.net