De schoolraad is een overlegorgaan binnen onze school. De schoolraad is met name een klankbord voor de directie en bevordert de communicatie tussen alle geledingen (lees: directie, stichting de Woudse Venen, ouderraad en oudergeleding van de medezeggenschapsraad).