DE OUDERRAAD (OR)

De ouderraad is een uit ouders samengestelde groep die de schakel vormt tussen de ouders en het team. Daarnaast zorgt zij voor ondersteuning en organisatie bij activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, schoolfeesten, schoolreisje, schoolversiering, ouderavonden enz. Ook de ouderbijdrage wordt door de OR beheerd.

Namens het team zijn bij iedere vergadering Geerte Snoek en Jacqueline Mooij aanwezig.

Voor de ondersteuning en organisatie van de vele activiteiten maakt de OR dankbaar gebruik van de geboden hulp van klassenouders en andere vrijwilligers. Zonder deze hulp zou dit allemaal niet te realiseren zijn. De OR hoopt dan ook elk jaar te kunnen terugvallen op vele enthousiaste ouders!

In zowel de nieuwsbrief als via e-mail wordt regelmatig een oproep gedaan voor enthousiaste vrijwilligers. En voor de ouders die deel uit zouden willen maken van de OR: ook vacatures hiervoor worden geplubiceerd in de nieuwsbrief.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en zijn voor dit jaar gepland op:

De aanvang is 20.00 uur.

Wij zijn altijd bereikbaar; spreek ons gerust aan of mail naar or@cbs-de-rank.net.