Menu +

 


MR-leden stellen zich voor

Oudergeledingen

Mijn naam is Jacqueline van Aalst-Engel. Ik ben sinds september 2012 lid van de MR (oudergeleding). Sinds schooljaar 2017/2018 ben ik voorzitter van de MR. Ik bejacqulinen getrouwd met Arno samen zijn wij de ouders van onze adoptiezoon Juan David.
In het dagelijks leven werk ik als GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut bij een GGZ-instelling voor kinderen en jongeren in Den Haag. Ik begeleid hier kinderen/jongeren (en hun ouders) met psychiatrische problematiek. In mijn werk heb ik ook veel te maken met onderwijs en scholen, omdat kinderen met deze problematiek vaak ergens vastlopen in hun schoolcarrière. Dus vaak overleg ik ook met scholen hoe zij het beste om kunnen gaan met de betreffende leerling. Vanuit mijn werkgebied heb ik een natuurlijke interesse voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het leuke aan de MR vind ik om beleidsmatig mee te kunnen denken met hoe een en ander georganiseerd is binnen de school en om samen met personeel en andere ouders te streven naar een omgeving waarin onze kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ik vind het bijzonder leuk om te kunnen bijdragen aan het reilen en zeilen op de Rank, de school waar ik in mijn jeugd zelf ook altijd met veel plezier naar toe ben gegaan! Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet en spreek mij of een van de andere MR leden aan of stuur een mail naar mr@cbs-de-rank.net

 

Ik ben Janine Peters en ik ben sinds januari 2018 lid van de MR. Ik ben getrouwd met Herman Peters, wellicht een bekende voor de Koudekerkers onder ons. Ik ben de moeder van Jim, die nu in groep 5/6a zit en van Iris uit groep 3. Ik vind het leuk om me te verdiepen in mensen, buurten, verenigingen en stichtingen die deel uitmaken van mijn leven. Hierin kijk ik vooral hoe ik een bijdrage zou kunnen leveren ter verbetering.  Zo heb ik vorig jaar samen met anderen een buurtpreventieproject opgestart in de Ridderhoflaan, ben ik vertrouwenspersoon van de gym- en volleybalvereniging Aspasia en ben ik back-up coach van het voetbalteam van Jim. Ik weet wel het een en ander van coachen, maar ik weet vrij weinig van voetbal, dus gelukkig heb ik pas 1 keer in actie hoeven komen hierbij.

Ik vind het leuk om plannen ter verbetering te bespreken, om hierin kritisch te kijken naar de methode, het verwachte eindresultaat en om dit te evalueren. Ik hou van doorpakken, concrete afspraken en soms buiten de gebaande paden om te gaan. Ik hoop dat ik in de MR hierdoor een goede bijdrage kan leveren.

 

Mijn naam is Roald van der Wal.

Ik ben 44 jaar, vader van Julian en Lucas en sinds schooljaar 2017/2018 lid van de MR.

Adviseren en ondersteunen van beleidsmakers op het gebied van noodzakelijke en gewenste verbeteringen is mij niet ongewoon. Als directeur van een productiebedrijf en bestuurslid van een coöperatie kom ik namelijk dagelijks in aanraking met zaken aangaande het voortdurend optimaliseren en verbeteren van allerhande processen met als belangrijk uitgangspunt het welzijn van personeel en het milieu.

Als lid van de MR hoop ik mee te kunnen denken en praten over beleidszaken in het onderwijs en op De Rank in het bijzonder vanuit het oogpunt van de ouders. Het is in ieders belang dat de kinderen een stabiele en positieve ontwikkeling kunnen doormaken gedurende hun verblijf op De Rank.

Kwaliteit van het onderwijs en zorg voor de kinderen zijn de belangrijkste aandachtsgebieden waar ik graag, mede namens u, mijn bijdrage aan wil leveren in samenwerking met de schooldirectie en leerkrachten. 

 

Personeelsgeledingen

20161003_164723

Mijn naam is Marlies Tersteeg (secretaris). Ik ben getrouwd met Gonzalo en samen hebben wij 2 dochters, Noa en Dana. De oudste zit sinds kort ook op de basisschool. Dit schooljaar ben ik samen met Marianne leerkracht van groep 1/2 b. Ook ben ik coördinator van de kleuterbouw. Ik ben sinds schooljaar 2016-2017 lid van de MR. Ik vind het belangrijk om samen met ouders in de MR mee te denken over het beleid bij ons op school. 

 

 

Mijn naam is Vera Westdijk en ik werk al een aantal jaren met veel plezier op De Rank. Sinds schooljaar 2016/2017 ben ik lid van de MR en graag stel ik mij even aan jullie voor. Ik ben 26 jaar en woon samen met mijn vriend Mike. Dit schooljaar sta ik de helft van de week voor groep 4. Ook ben ik coördinator van de middenbouw. Het meedenken en praten over schoolbelangen en zo mijn steentje bij kunnen dragen aan het beleid van De Rank is voor mij de belangrijkste reden om lid te zijn van de MR. 

san

 

Mijn naam is Sanneke Vos, getrouwd met Bas en samen hebben wij 3 kinderen, Nienke , Eveline  en Remco , ook zijn wij Oma en Opa van Elin en Joppe. Dit schooljaar ben ik samen met Esmée leerkracht van groep 3, daarnaast vervul ik nog ambulante taken bij ons op school. Ik ben nu voor het derde jaar lid van de MR en ben ook lid van de GMR. Ik vind de MR een belangrijk orgaan, omdat wij hier mee kunnen denken over het beleid op school. Ik vind het heel prettig om samen met de ouders van de MR te overleggen en op die manier een positief kritische stem te laten horen.