Wat leren wij in groep 4 en 5?

 

Groep 4:

 

Rekenen-Alles Telt

Blok 2: (september/oktober)

-automatiseren t/m 20.

-buurgetallen invullen (t/m 100).

-hoeveel is het samen (10’en en 1’en).

-splitsen en samenvoegen (+).

-getallen op de getallenlijn uitrekenen.

-optellen en aftrekken met tienen.

-klokkijken hele en halve uren.

-rekenen met centen.

 

Taal-Staal

Thema Klein: (november/december)

Van impressie…:

Woordenschat: woorden die over klein gaan.

Taal verkennen: verkleinwoorden en het gebruik van woorden die grootte aangeven.

Spreken en luisteren: een beschrijving geven en een denkgesprek voeren.

Schrijven: een beschrijving van een dier of ding.

…naar expressie:

Een informatieve tekst schrijven, presenteren en publiceren.

 

Spelling-Staal

Blok 3: (november/december)

-Eeuw-ieuw woord.

-Samenstelling.

-Langermaakwoord.

-Voorvoegsel.

Groep 5:

 

Rekenen-Alles Telt

Blok 2: (september/oktober)

-automatiseren tafels.

-buurgetallen tot 500 invullen.

-getallen samenstellen uit honderdtallen, tientallen en eenheden.

-aanvullen (getallen t/m 500).

-tafelbord strategien.

-keer en gedeeld door.

-lengte meten.

 

Taal-Staal

Thema Eskimo’s: (november/december)

Van impressie…:

Woordenschat: woorden over Eskimo’s.

Taal verkennen: Inuktitut en gesloten vragen.

Spreken en luisteren: beschrijving geven en een denkgesprek voeren.

Shcrijven: beschrijvingen geven.

…naar expressie:

Informatie over Eskimo’s schrijven en presenteren.

 

Spelling-Staal

Blok 3: (november/december)

-Klankgroepenwoord van de a-lijst.

-Een woord met 3 categorien.

-Kilowoord.

 

-Bijvoeglijk naamwoord.