Menu +

 

Afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan het worden van een ‘gezonde school’. Hiervoor is onder andere besloten om de fruitdagen te behouden op de woensdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast zijn er een aantal afspraken gemaakt.

  • Een kind mag altijd een flesje water bij zijn tafel hebben en mag deze onbeperkt bijvullen.
  • Tussen de middag wordt er een gezonde lunch genuttigd (geen snoep, cake, frisdrank, etc.).
  • Traktaties proberen wij klein en niet te calorierijk te houden. Voorbeelden van gezonde en kleine traktaties kunt u vinden op www.gezondtrakteren.nl en op www.eetgroente.nl.  Als u voor de leerkrachten wilt trakteren zien wij graag een gezonde, kleine traktatie.
  • Elke groep heeft minimaal drie lessen omtrent gezonde voeding per schooljaar.  Vanaf groep 5 wordt ook deelgenomen aan ‘de week van de pauzehap’.
  • Wanneer uw kind een ‘ongezonde’ lunch of pauzehap mee heeft, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

U kunt altijd bij uw groepsleerkracht terecht voor specifieke afspraken of vragen. Voor een compleet beeld van het beleid, kunt u terecht op onze website bij informatie en dan ‘gezonde school’.