Onze nieuwe methode voor de zaakvakken is Da Vinci

De methode DaVinci biedt onderwijs in thema’s aan. De kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereldworden in een samenhangend geheel aangeboden met de vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap & Techniek. Met de lesmethode van DaVinci geven leerkrachten geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie of levensbeschouwing, maar bieden dit aan met één centrale les per week.

  • Alle kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ vanuit de modernste visies behandeld in een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8, met het digitale schoolbord, online opdrachten, mindmaps, hogere orde denken, passend onderwijs, burgerschapsvorming, Wetenschap & Techniek en 21st century skills
  • Tijdbesparend in het lesrooster door geïntegreerde vakken
  • Zeer korte voorbereidingstijd: (10 min. per week) alle materialen meegeleverd in kant-en-klare pakketten
  • Stevige kennisbasis: kinderen krijgen gedegen kennis aangeleerd als basis voor hun vaardigheden en competenties
  • Maatwerk en diversiteit in verwerkingen: geschikt voor alle kinderen binnen het Passend onderwijs, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren met aandacht voor eigen capaciteiten, interesses en talentontwikkeling van kinderen
  • Zeer geschikt voor combinatiegroepen met volledig uitgewerkt klassenmanagement en coöperatief leren
  • Contextrijk leren: kinderen, ouders en instellingen uit de schoolomgeving worden actief betrokken
  • Kwalitatief hoogstaand onderwijs: gepromoot door Universiteit Twente- Twente Academy Young
  • De getalenteerde leerkracht als expert: zet de leerkracht terug in zijn of haar kracht als regisseur in de klas
  • Persoonsvorming als onderdeel van wereldverkenning: draagt bij aan de persoonlijke groei en ontplooiing van de kinderen, aan creatief denken en ontwerpvaardigheden, welbevinden en betrokkenheid als basis voor competenties en prestaties